„Tak! Pomagam” – Provident Polska

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” funkcjonuje od marca 2006 roku. To konkurs dla pracowników i przedstawicieli na projekty wolontariackie wspierane finansowo i organizacyjnie przez firmę. Cztery edycje programu to 167 złożonych i 80 zrealizowanych projektów, ponad 600 wolontariuszy, 60 organizacji, z którymi pracują wolontariusze, 5000 godzin poświęconych na pomoc innym oraz zaangażowanie pracowników ze wszystkich szczebli, w tym członków zarządu. Dzięki programowi około 6000 osób zostało objętych pomocą, ponad 300 000 złotych przeznaczono na wsparcie dla potrzebujących.Od 2007 roku „Tak! Pomagam” stał się głównym, ogólnopolskim programem Providenta, skierowanym do całego społeczeństwa. Głównym partnerem przedsięwzięcia zostało Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. W ramach promowania idei wolontariatu „Tak! Pomagam”, podjęto trzy rodzaje działań. 1. Partnerstwo przy ważnych wydarzeniach i konferencjach promujących wolontariat (m.in. międzynarodowa konferencja Volonteurope, której celem było zaprezentowanie różnych działań aktywnych obywateli z całej Europy); cykl akcji miejskich realizowanych na zasadzie mobilizacji jak największej liczby osób, które w ciągu kilku godzin robią coś dobrego (akcja naklejania jaskrawych pasów, ułatwiających bezpieczne poruszanie się osobom niedowidzącym, na wszystkich schodach Dworca Centralnego; stworzenie klubu dla dzieci z ulicy Brzeskiej w Warszawie). 2. publikacje promujące wolontariat i przekazujące praktyczne informacje dla wolontariuszy i osób korzystających z ich pomocy („Tak! Pomagam!” to motyw przewodni konkursów i poradników skierowanych do wolontariuszy, m. in. w „Dzienniku” i „Przekroju”). To także ogólnopolski konkurs na projekty wolontariackie skierowany do osób chcących pomagać (180 aplikacji z całej Polski).Stworzenie systemowego, spójnego programu społecznego daje pewność, że odpowiada on na realne potrzeby i problemy społeczności lokalnych, angażuje pracowników i przedstawicieli w działania społeczne firmy, dzięki czemu mają oni lepsze kontakty z lokalnymi społecznościami, rozwijają nowe umiejętności, a także silniej identyfikują się z firmą.Program był nominowany do nagród: Dobroczyńca Roku, Barwy Wolontariatu, Złote Spinacze. „Tak! Pomagam” był również prezentowany na Targach CSR Market Place 2007 w Brukseli jako jedna z 80 najlepszych praktyk z Europy, Japonii i USA.