TAK! Dla edukacji klimatycznej

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kampania społeczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Z okazji przypadającego 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi, IKEA Retail, UN Global Compact Network Poland, WWF Polska, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki oraz Onet.pl, wspólnie jako partnerzy, rozpoczęli kampanię społeczną TAK! dla edukacji klimatycznej. Celem kampanii było zwrócenie uwagi na potrzebę uzupełnienia podstawy programowej w szkołach o rzetelną i opartą na potwierdzonych danych naukowych edukację na temat zmiany i ochrony klimatu. Na stronie edukacjaklimatyczna.com pojawiła się petycja, dzięki ludzie w Polsce mogli wyrazić swoje poparcie dla tej inicjatywy. Kampania miała zachęcić jak najwięcej osób do wyrażania poparcia dla edukacji klimatycznej w szkołach, a partnerzy wspólnie apelowali do polskiego rządu o podjęcie działań w tym zakresie.