Sztuczna inteligencja w diagnostyce

Metryka praktyki

Firma: PZU Zdrowie,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W sieci diagnostyki obrazowej PZU Zdrowie prowadzony był pilotażowy program służący zbadaniu potencjału sztucznej inteligencji w diagnostyce. Rozwiązanie wdrożone w pracowni tomografii komputerowej wspomaga pracę lekarza radiologa poprzez automatyczne rozpoznanie zmiany zagrażającej życiu. Algorytm generuje wstępną diagnozę i dokonuje oznaczenia badania specjalnym znacznikiem.