Szlachetna Paczka – współpraca i zaangażowanie pracowników PwC

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem

PwC wspiera na wielu płaszczyznach Stowarzyszenie WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki. Biuro PwC w Krakowie wspiera organizację pro publico bono, głównie poprzez audyt finansowy, pracownicy firmy są wolontariuszami Szlachetnej Paczki, zespoły pracowników PwC przygotowują Szlachetne Paczki dla wybranych rodzin – w 2017 roku 1370 pracowników PwC włączyło się w akcję zbierając dary dla 17 rodzin. Szacowana wartość zebranych w 2017r. PwC rzeczy to łącznie 55 000 zł.

W kolejnych latach planowane jest wzmocnienie i rozwój współpracy.

Realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem WIOSNA.

Więcej informacji: