Szkoły profesjonalne – Grupa TP

Metryka praktyki

Firma: Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2011

Grupa TP realizuje projekt  Szkoły profesjonalne. Jest to program motywacyjno-rozwojowy, który ma na celu stworzenie możliwości rozwoju zawodowego oraz doskonalenie kompetencji, przynosząc wymierne korzyści dla danego obszaru biznesowego. Zasady programu zostały tak ustalone, aby wyłonić najlepszych pracowników i dać im możliwość awansu. Nauczycielami w tych szkołach są sami pracownicy firmy, którzy osiągnęli poziom wiedzy eksperckiej w swojej dziedzinie. W 2011 roku wyłoniono 90 ekspertów z różnych dziedzin. Poza wiedzą specjalistyczną, mają oni umiejętności komunikacyjne, które pomagają w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów. Programy szkół są przygotowywane we współpracy z ekspertami, menedżerami oraz osobami będącymi specjalistami w dziedzinie tworzenia programów szkoleniowych. Szkoła jest prowadzona wspólnie przez jednostkę merytoryczną oraz dział HR. Program realizowany jest cyklicznie, a każdy etap szkoły kończy się certyfikacją. W 2011 roku w 16 działających szkołach kompetencje doskonaliło ponad 5 tys. osób.