Szkolenie Zmień Perspektywę – rekrutacja osób z niepełnosprawnością i savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością, organizowane przez Fundację Integralia

Metryka praktyki

Firma: Bee Talents,
Branża:
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Firma Bee Talents we współpracy z Fundacją Integralia zorganizowała Szkolenie Zmień Perspektywę. Zostały poruszone kwestie prawne, które są związane z zatrudnianiem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z przywilejami z tego wynikającymi. Podjęto też zagadnienie savoir-vivre’u wobec tych osób. Jest to wiedza niezbędna dla rekrutera, ale również służy to przyszłym kandydatom. Firma chciała zwiększyć dostępność rekrutacji dla kandydatów oraz zwiększyć poziom wiedzy u pracowników, wpłynąć na jakość procesów oraz employer branding. Bee Talents w pierwszej kolejności zaktualizowało formularz aplikacyjny, tak aby kandydat mógł od początku czuć się swobodnie w kwestii równości traktowania pracowników.