Szkolenie z zakresu przywództwa włączającego

Metryka praktyki

Firma: Credit Suisse,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 5 - Równość płci

Wdrażanie kultury inkluzywności w Credit Suisse Poland jest jednym z kluczowych priorytetów. Jego celem jest zapewnienie, aby wszyscy współpracownicy firmy czuli się szanowani i cenieni. W tym celu przeprowadzono szkolenie z zakresu przywództwa włączającego i współpracy, skierowane do wszystkich menadżerów: Inclusive Leadership Training. Celem szkolenia jest nauka rozpoznawania i zwalczania uprzedzeń i mikroagresji. Poprzez dzielenie się przykładami i doświadczeniami na temat sposobów angażowania i wspierania wszystkich współpracowników pracownicy biorą czynny udział w tworzeniu jeszcze bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego środowiska pracy. Łącznie przeprowadzono w tym roku 20 sesji szkoleniowych, w których wzięło udział prawie 500 liderów oraz pracowników działu zasobów ludzkich. 99% uczestników szkolenia potwierdziło, że pomoże im ono zarządzać bardziej inkluzywnie, a 94% potwierdziło, że dostarczyło ono praktycznych rozwiązań. W przyszłym roku planowana jest kontynuacja szkolenia zaadresowana do nowych menadżerów oraz tych, którzy nie mieli okazji wziąć w nim udziału w tym roku.