Szkolenie z przeciwdziałania dezinformacji

Metryka praktyki

Firma: Polska Grupa Zbrojeniowa,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wobec narastających na początku 2022 r. napięć wywołanych sytuacją polityczną Polska Grupa Zbrojeniowa we współpracy z Akademickim Centrum Komunikacji Strategicznej z Akademii Sztuki Wojennej zorganizowała szkolenie z przeciwdziałania dezinformacji. Jego uczestnikami byli przedstawiciele niemal wszystkich spółek Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zajęcia prowadziło pięcioro wykładowców Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej. Podjęto na nich kluczowe zagadnienia, takiej jak: zintegrowana komunikacja proaktywna, monitorowanie mediów i identyfikowanie zagrożeń, ataki na wizerunek oraz sposoby radzenia sobie z tym zagrożeniem, bezpieczeństwo mediów społecznościowych i stron internetowych.