Szkolenie wstępne i integracja pracowników nowo zatrudnionych – Michelin Polska

Metryka praktyki

Firma: Michelin Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2011

Poprawa komunikacji z nowymi pracownikami to cel projektu Michelin Polska, który polega na wstępnym szkoleniu i integracji nowo zatrudnionych pracowników. Firma zaobserwowała rotację pracowników w krótkim okresie po zatrudnieniu. Z rozmów przeprowadzonych z odchodzącymi osobami wynikało, że część z nich nie potrafiła się zaaklimatyzować w nowym miejscu pracy oraz w pełni odnaleźć w nowych warunkach.

Nowatorski, rozbudowany system integracji ma służyć zminimalizowaniu trudności okresu adaptacyjnego. Składa się on z trzech bloków: dwudniowego szkolenia wstępnego zwanego „Dniami powitania”, dziewięciodniowego „Szkolenia ogólnego” i jednodniowych warsztatów zwanych „Dniem integracji”. Głównym założeniem jest realizacja tych elementów wspólnie dla pracowników różnych zakładów czy działów firmy. W ramach „Dni powitania” obok podstawowych informacji prawnych przekazywane są dane na temat głównego produktu – opon, ogólna wiedza o obowiązujących systemach zarządzania, polityce personalnej i organizacji firmy, a także historia firmy Michelin. Podczas dwóch dni zaangażowanych jest 12 ekspertów z poszczególnych dziedzin. Z kolei pakiet „Szkoleń ogólnych” składa się z 40 modułów zgrupowanych w trzy trzydniowe bloki, realizowanych w przeciągu pół roku po zatrudnieniu. W trakcie tych szkoleń poruszane są zagadnienia z dziedziny: bezpieczeństwa, systemu jakości, organizacji i zarządzania produkcją, a także zarządzania stresem, różnorodności i rozwoju pracowników. Ostatni element procesu, tzw. „Dzień integracji”, to jednodniowe warsztaty dla pracowników pracujących około roku. Są one okazją do podzielenia się z przedstawicielami dyrekcji fabryki obserwacjami oraz doświadczeniami z pierwszego okresu zatrudnienia.