Szkolenie „Nasza praca, nasze wartości”

Metryka praktyki

Firma: Skanska Property Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2015

W pierwszej połowie 2015 r. w Skanska odbyły się szkolenia dla pracowników pod hasłem „Nasza praca, nasze wartości”, w ramach których mogli oni odnowić swoją wiedzę z zakresu etyki. Warsztaty objęły wszystkich pracowników Skanska zatrudnionych na polskim rynku, w podziale na trzy grupy uwzględniające oczekiwania pracowników oraz specyfikę ich pracy. Dzięki warsztatom oraz e-learningowemu szkoleniu na temat Kodeksu postępowania Skanska każdy pracownik firmy miał okazję odnowić wiedzę z zakresu Kodeksu oraz wartości Skanska, a także przedyskutować dylematy etyczne z menedżerami.