Szkolenie KYT

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2014

Szkolenie KYT (kiken yochi training, z japońskiego kiken – bezpieczeństwo, yochi – przewidywanie) to 20-minutowe zajęcia praktyczne mające na celu ćwiczenie umiejętności przewidywania zagrożeń w miejscu pracy i podejmowania kroków w celu ich uniknięcia. Zespoły pracowników (najczęściej 2-osobowe) firmy TRI (Poland) otrzymują do analizy zdjęcie ze stanowiskiem pracy lub osobiście udają się na miejsce. Zadaniem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń na tym stanowisku. Po 10 minutach grupy wymieniają się notatkami ze zidentyfikowanymi zagrożeniami, następnie poszukują środków zaradczych lub korygujących daną niezgodność. Wyniki szkoleń wywieszane są na tablicach informacyjnych oraz wykorzystywane przez służbę BHP podczas dokonywania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.