Szkolenie „Etyka w Orange – czy wiesz jak działać?”

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Przeciwdziałanie nadużyciom
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Orange Polska zatrudnia kilkanaście tysięcy pracowników. Pracownicy firmy są w bezpośrednim kontakcie z innymi podmiotami zewnętrznymi. Wielość kontaktów wewnętrznych i zewnętrznych implikuje wprowadzenie jednolitych norm i wartości. W celu uwrażliwienia na standardy postępowań, wprowadzono kolejne szkolenie dające możliwość zapoznania się z przyjętymi w Orange zasadami etyki, które obowiązują wszystkich pracowników w kontekście biznesowym i prywatnym.

W zakresie szkoleń są: relacje z klientami – wprowadza standardy postępowania na pierwszej linii; relacje z dostawcami – normuje zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi; relacje ze współpracownikami – prezentuje pożądane, etyczne zachowania; ochrona informacji i majątku – zwraca uwagę na odpowiedzialność pracowników za mienie pracodawcy; konflikt interesów – określa typowe potencjalne sytuacje konfliktowe, w których może znaleźć się pracownik; sieci i systemy informatyczne – zwraca uwagę na złożoność środowiska informatycznego oraz aspekty związane z bezpieczeństwem informacji; Kodeks Etyki – prezentuje założenia obowiązującego w Orange Polska Kodeksu Etyki; przewodnik w tematach etycznych – przekazuje informacje pracownikom jak postępować i do kogo zwrócić się w sytuacji wątpliwej etycznie.

Szkolenie stanowi jedno z podstawowych szkoleń dla nowych pracowników zatrudnianych w firmie i jest obowiązkowe.