Szkolenie dla pracowników z zakresu zrównoważonego rozwoju

Metryka praktyki

Firma: BASF Polska,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2015

Strategia firmy BASF Polska jest nierozerwalnie związana ze zrównoważonym rozwojem. W związku z progresem firmy w Polsce istotne było przekazanie pracownikom wiedzy z tego zakresu. Zorganizowano szkolenie dla pracowników z zakresu zrównoważonego rozwoju. W tym celu uruchomiono specjalne narzędzia online. Szkolenie obejmowało m.in. tematykę strategicznych obszarów zrównoważonego rozwoju w kontekście obecnych trendów rynkowych i wdrażania związanych z nim innowacji. Pracownicy mogli dowiedzieć się np., w jaki sposób założenia zrównoważonego rozwoju wpływają na działalność firmy oraz jak oni sami mogą się przyczynić do wdrażania tej koncepcji w codziennej pracy.