Szkolenie dla pracowników na temat różnorodności i utajonych uprzedzeń

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci

W ramach działań na rzecz różnorodności zostało przeprowadzone w Banku Handlowym obowiązkowe szkolenie dla pracowników na temat różnorodności i utajonych uprzedzeń.  Podczas szkolenia poruszone zostały również następujące tematy: dlaczego najlepsze intencje nie zawsze przekładają się na zachowania, a także jak uprzedzenia wpływają na interesy klientów,  codzienne relacje oraz podejmowanie decyzji.

Warsztaty były prowadzone przez dr Mahzarin Banaji  z Uniwersytetu Harvarda, współautorkę książki “Blindspot: Hidden Biases of Good People”. Dr Mahzarin Banaji zajmuje się badaniem rozbieżności między świadomymi sposobami wyrażania wartości, postaw, przekonań, a mniej świadomymi, utajonymi reprezentacjami treści mentalnych.

Efektywność praktyki mierzona jest liczbą pracowników, która wzięła udział w szkoleniu oraz liczbą dyskusji i pytań które pojawiły się po jego przeprowadzeniu. Długofalowym rezultatem prowadzenia działań na rzecz różnorodności w banku, jest jego postrzeganie jako miejsca pracy autentycznie wolnego od zachowań dyskryminacyjnych.

Dla banku ważne jest by być miejscem pracy przyjaznym dla wszystkich pracowników. Działania replikowane w ramach głównej wartości banku – różnorodności, sprzyjają pozyskiwaniu wartościowych pracowników. Ponadto dyskusje wokół tematu różnorodności dotknęły bardzo ważnych tematów dotyczących poprawy integracji w miejscu pracy oraz sposobu, w jaki pracownicy mogą przyczyniać się do budowania silnej, zintegrowanej, różnorodnej kultury organizacyjnej.

W ramach szkoleń planowane są kolejne inicjatywy pogłębiające wiedzę na temat uprzedzeń oraz zachowań dyskryminacyjnych.