Szkolenie: Cyfrowy Ślad Węglowy

Metryka praktyki

Firma: Intive,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

W lipcu organizowana jest na świecie akcja Plastic Free July. W nawiązaniu do niej, intive przeprowadza spotkania, poruszające tematykę środowiskową. W 2020 roku odbył się cykl webinarów Zero Waste July [Dobra Praktyka 2020]. W 2021 roku, w nawiązaniu do specjalizacji firmy (IT), zaproszono eksperta prezentującego zagadnienia Cyfrowego Śladu Węglowego.

Efektywność została zmierzona liczbą osób, które zaakceptowały zaproszenie do spotkania, wzięły w nim udział, a także liczbą wyświetleń nagrania dostępnego w intranecie.

Zapoznanie pracowników z tematyką śladu węglowego generowanego cyfrowo okazało się trafnym wyborem, gdyż uzmysłowiło, że pozostawiamy indywidualny ślad węglowy nawet tam, gdzie nie wydaje się to oczywiste. Jako przykład można podać wysłanie maila służbowego o treści „Dziękuję”, które jest uprzejme, lecz tzw. zbędne, a które – ponowione przez wiele osób codziennie – generuje cyfrowy ślad węglowy. Spotkanie pozwoliło też na zainicjowanie tematyki tzw. zielonego IT w firmie.