Szkolenia Żywieniowe – Nestlé Polska

Metryka praktyki

Firma: Nestlé Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

Celem projektu Inteligencja Żywieniowa jest edukowanie pracowników z zakresu wiedzy żywieniowej, która w obszarze zawodowym wspomoże realizację strategii rozwoju firmy. W 2007 roku firma rozpoczęła projekt szkoleń żywieniowych „Inteli­gencja Żywieniowa” dla wszystkich pracowników Nestlé na świecie. Szkolenia te są częścią globalnej strategii Nestlé, której celem jest ewolucja firmy w kierunku za­ufanego partnera i doradcy konsumentów w dziedzinie żywienia, zdrowia i dbałości o    dobre samopoczucie. Szkolenia żywieniowe, trwające od 2007 do 2008 roku, objęły wszystkich pracowników firmy.Szkolenia zostały przygotowane w 3 modułach: podstawowym, zaawansowanym i specjalistycznym, w zależności od stopnia zaangażowania pracownika w proces tworzenia produktów i komunikacji z konsumentami. Warsztaty żywieniowe pro­wadzone były przez pracowników firmy – specjalistów ds żywienia, którzy zostali wcześniej przygotowani do pełnienia roli trenerów żywieniowych. Dzięki szkole­niom żywieniowym pracownicy mogą lepiej zrozumieć przemiany, jakie zachodzą w firmie – rozszerzenie strategii Nestlé o element propagujący prawidłowe odżywa­nie, zdrowie i dobre samopoczucie.

Efektywność szkoleń jest mierzona na dwa sposoby: 1) Monitorowanie stanu wiedzy żywieniowej uczestników przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu, gdzie mierzy się tzw iloraz wiedzy żywieniowej; osiągnięty średni wynik dla całej firmy to 82 punkty (najwyższy możliwy do uzyskania to 100, planowany to 75). 2) Po każdym szkoleniu przeprowadzana jest ankieta oceniająca trenerów szkoleniowych oraz po­ziom przydatności i sposób wykorzystania wiedzy. Wyniki wskazują, iż szkolenia są pozytywnie przyjmowane (średnia 4,8 w skali 1 – 5), a także że wiedza wykorzystywa­na jest do zmian osobistych nawyków żywieniowych pracowników.