Szkolenia z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży i serwowania napojów alkoholowych – Polski Przemysł Spirytusowy (PPS)

Metryka praktyki

Firma: Polski Przemysł Spirytusowy (PPS),
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Organizowane przez PPS szkolenia skierowane do osób sprzedających i serwujących alkohol mają na celu uwrażliwianie na związane z tym kwestie odpowiedzialności społecznej i prawnej. Projekt swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. Organizatorzy współpracują przy ich realizacji z władzami samorządowymi (urzędy miast), które dysponują wykazami punktów sprzedaży alkoholu.Szkolenia składają są z dwóch modułów: dla pracowników w punktach sprzedaży bezpośredniej (restauracje, puby, kluby) oraz w punktach sprzedaży alkoholu przeznaczonego do konsumpcji nie w miejscu zakupu (sklepy, stacje benzynowe). Prowadzone są w oparciu o przewodnik „Odpowiedzialna sprzedaż i serwowanie napojów alkoholowych”, przez wykwalifikowanych trenerów – ekspertów w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Udział w nich jest bezpłatny i ogólnodostępny. Uzupełnieniem projektu szkoleniowego jest strona internetowa www.pijodpowiedzialnie.pl. Część szkoleń realizowana jest bezpośrednio przez członków PPS, którzy w ramach prowadzonych przez siebie szkoleń dotyczących np. nowych produktów, ich serwowania itp., włączają w nie moduł o odpowiedzialnej sprzedaży i serwowaniu alkoholu.

Dotychczas przeszkolono 2 886 osób. 85% osób biorących udział w szkoleniu dostrzega sens prowadzenia takich szkoleń i uznaje je za użyteczne w codziennej pracy, a 79 % wykazuje zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach o podobnej tematyce. Generalnie szkolenia ocenione zostały jako dobre i bardzo dobre przez 95 % uczestników.