Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Motor Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2014

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ciąży na każdym człowieku, niezależnie od wykonywanego zawodu. Z obserwacji wynika jednak, że ludzie boją się podejmować akcje ratownicze, ponieważ nie wiedzą, jak to robić. W trosce o bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników firma Volkswagen Motor Polska zorganizowała szkolenia z udzielania pierwszej pomocy – czyli jak postępować w razie nagłego zatrzymania krążenia, krwotoku, poparzeń, złamań, urazów kręgosłupa, omdleń itp. Stanowią one obowiązkowy blok na szkoleniach BHP, które pracownicy mają przeprowadzane raz na dwa lata. Oprócz tego w firmie są grupy ratowników: jedna osoba na każde dwadzieścia osób w dziale. Ratownicy przechodzą dodatkowe szkolenia praktyczne i teoretyczne, zakończone certyfikatem. Volkswagen Motor Polska dysponuje również defibrylatorami AED – bardzo prostym w obsłudze sprzętem ratującym życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki posiadanym umiejętnościom pracownicy, świadkowie zdarzenia, udzielili fachowej pomocy koledze, u którego nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.