Szkolenia z przywództwa w zrównoważonym rozwoju – CEMEX

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2012

Od marca 2012 roku CEMEX Polska zaproponował swoim pracownikom możliwość uczestniczenia w programie szkoleń e-learningowych Przywództwo w zrównoważonym rozwoju. Szkolenia miały formę krótkich filmów i prezentacji online, dzięki którym uczestnicy mogli zapoznać się z najważniejszymi aspektami teorii zrównoważonego rozwoju i dowiedzieć się o ich praktycznych zastosowaniach w działalności firmy. Podczas sesji szkoleniowych poruszane były tematy dotyczące m.in. zrównoważonych właściwości betonu, zielonego budownictwa czy ekonomicznych aspektów zmian klimatu. Pracownicy mogli także dowiedzieć się, co to jest osobisty ślad węglowy i obliczyć swoje emisje CO2. W szkoleniach wzięło udział 85 pracowników. Każdy z pięciu modułów kończył się testem wiedzy. W rezultacie 54 osoby wypełniły testy ze wszystkich modułów.