Szkolenia z laktacji – NUTRICIA Polska

Metryka praktyki

Firma: NUTRICIA Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2011

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, porada laktacyjna jest obligatoryjną częścią opieki nad matką w szpitalach położniczych. Fundacja NUTRICIA wyszła naprzeciw potrzebom szpitali, na które został nałożony obowiązek wdrożenia rozporządzenia, przeznaczając dotacje na szkolenia z zakresu laktacji dla personelu szpitali (granty edukacyjne dla 10 szpitali), które ułatwiły tym placówkom wprowadzenie nowych standardów opieki okołoporodowej. Szkolenia sfinansowane dzięki grantom przeznaczone były dla położnych, pielęgniarek, lekarzy, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych sprawują opiekę nad kobietą podczas ciąży, porodu oraz połogu i chcą dostosować styl pracy do nowych wymagań. Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzieli się, jak przygotować kobietę w ciąży do karmienia piersią, poznali przebieg pierwszego kontaktu matki z dzieckiem po porodzie i zasady postępowania w karmieniu piersią w pierwszych dobach po porodzie. Szkolenie obejmowało także zagadnienia związane ze wspieraniem matek karmiących piersią w ciągu pierwszych miesięcy laktacji. W każdym szkoleniu wzięło udział ok. 35 osób.