Szkolenia z języka inkluzywnego dla redaktorów i dziennikarzy TVN WBD

Metryka praktyki

Firma: TVN Warner Bros. Discovery,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Edukacja
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

TVN Warner Bros. Discovery, we współpracy z Divercity+, przeprowadził cykl szkoleń z języka inkluzywnego dla redaktorów i dziennikarzy wybranych redakcji. Celami szkoleń były rozwój świadomości dotyczącej roli języka i komunikacji włączającej w mediach, podniesienie wiedzy na temat (nie) inkluzywności określonych kontekstów i wypowiedzi stosowanych w mediach oraz katalogu zwrotów (nie) inkluzywnych. Sesje szkoleniowe (stacjonarne i online) prowadzone były w oparciu o materiały TVN WBD, by urealnić treści i odpowiedzieć na potrzeby osób uczestniczących. Na podstawie treści szkoleniowych oraz pytań i zgłaszanych wątpliwości zostały wypracowane materiały podsumowujące i uzupełniające treści szkoleniowe. Szkolenia prowadziły Dominika Sadowska, prawniczka specjalizująca się w problematyce zachowań negatywnych, zarządzaniu różnorodnością i budowaniu kultury włączenia w organizacjach biznesowych, oraz Ane Piżl, edukatorka równościowa, trenerka w zakresie języka inkluzywnego i współprowadząca program „Miasto Kobiet” emitowany na antenie TVN Style. Wzięło w nich udział 110 osób.