Szkolenia – praktyki letnie BGK

Metryka praktyki

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2014

Studiowanie na wyższych uczelniach jest coraz bardziej popularne. Niestety, dyplom uczelni wyższej nie daje kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Bank Gospodarstwa Krajowego zaproponował więc swoim praktykantom program szkoleń dla uczestników praktyk letnich BGK. W lipcu i sierpniu 2014 roku zorganizowano 5 spotkań tematycznych (szkolenia, wykłady i warsztaty; w sumie 691 godzin) dla 47 praktykantów. Poznawali oni strategię banku, prognozy makroekonomiczne, regulacje bankowe i podstawy publicznej bankowości inwestycyjnej oraz zdobywali umiejętności zarządzania projektami. Uczestniczyli też w warsztatach z zakresu komunikacji i organizacji pracy.