Szkolenia „Niepożądane sytuacje w relacjach pracowniczych”

Metryka praktyki

Firma: Grupa Amica,
Branża: Elektronika i AGD,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Szkolenia „Niepożądane sytuacje w relacjach pracowniczych” są odpowiedzią na wdrożone w 2016 roku w firmie Amica narzędzia: Kodeks Etyki, nowe ścieżki zgłaszania nieprawidłowości (zewnętrzne i wewnętrzne), powołanie Komisji ds. Etyki. Uruchomiony cykl szkoleń stacjonarnych ma na celu edukację pracowników w zakresie postępowania w trudnych sytuacjach w miejscu pracy. Poszerza również wiedzę pomagającą rozpoznawać zjawiska, takie jak mobbing, dyskryminacja, molestowanie seksualne.

Główne cele dobrej praktyki:

  • budowanie świadomości w zakresie nieprawidłowości, ale też obowiązków pracowniczych i praw pracodawcy;
  • zapobieganie nieprawidłowościom w relacjach pracowniczych;
  • asertywna i konstruktywna komunikacja;
  • rozróżnianie sytuacji mających potencjalnie charakter mobbingu;
  • zakorzenianie Kodeksu Etyki w Amica.