Szkolenia kadry menedżerskiej – Lean Management

Metryka praktyki

Firma: Columbus Energy,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W 2020 r. spółka Columbus Energy wprowadziła program transformacji – Strategia Lean. Dostarczył on wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające przeprowadzenie transformacji w firmie. Szkolenia kadry menedżerskiej – Lean Management, najbardziej prestiżowe w Polsce, objęły 34 menedżerów, których kompetencje zweryfikowane zostały za pomocą egzaminu Lean Black Belt oraz Lean Green Belt i potwierdzone imiennymi certyfikatami. Dzięki wdrożonym technikom i narzędziom (m.in. Problem Solving, Boardmeeting, Sherlock Waste) zdiagnozowano problemy oraz wdrożono rozwiązania prowadzące do oszczędności. Programem Lean Management, który należy do najbardziej prestiżowych w Polsce, zostało objętych 34 dyrektorów i kierowników wysokiego szczebla (19 kobiet i 15 mężczyzn), których kompetencje zostały zweryfikowane podczas egzaminu końcowego Lean Black Belt oraz Lean Green Belt, a następnie potwierdzone imiennymi certyfikatami. Dzięki wdrożonym technikom i narzędziom (m.in. Problem Solving, Boardmeeting, Sherlock Waste), zespoły zdiagnozowały problemy i marnotrawstwa, a następnie znalazły i wdrożyły rozwiązania, prowadzące do realnych oszczędności.