Szkolenia i warsztaty

Metryka praktyki

Firma: Grupa Eurocash,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Eurocash, chcąc podnieść kwalifikacje zawodowe swoich pracowników, organizuje dla nich szkolenia i warsztaty realizowane przez zespół trenerów wewnętrznych czy też firmy zewnętrzne. Ponadto pracownicy mają możliwość korzystania z platformy e-learningowej oraz biblioteki, a mogą także ubiegać się o dofinansowanie studiów. W 2017 roku ze szkoleń otwartych skorzystały 262 osoby, a z e-learningowych – 3780 osób.