Szkolenia grup ratowników medycznych – Kompania Piwowarska

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Kompania Piwowarska zorganizowała darmowe i dobrowolne szkolenia grup ratowników medycznych dla wszystkich pracowników, którzy wyrazili chęć niesienia pomocy innym w sytuacjach zagrożenia. Pracownicy mieli także wcześniej możliwość odbycia dwudniowego szkolenia wyjazdowego z pierwszej pomocy w Centrum Szkoleniowym Szadowo Młyn. Co kilka tygodni grupa spotykała się, by doskonalić i utrwalić umiejętności, a pod koniec kwietna wzięła udział w Światowym Dniu Bezpieczeństwa KP zorganizowanym na terenie każdego browaru. W ramach projektu przeszkolono 30 pracowników, browary zostały wyposażone w defibrylatory ratunkowe, natomiast dla grup został zakupiony sprzęt szkoleniowy − defibrylatory i manekiny.