Szkolenia dla pracowników z zasad ergonomii oraz z udzielania pierwszej pomocy i montażu defibrylatorów – Credit Agricole Bank Polska

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2014

W 2014 roku Credit Agricole Bank Polska rozpoczął szkolenia dla pracowników z zasad ergonomii oraz z udzielania pierwszej pomocy i montażu defibrylatorów. Część edukacyjna składała się z 2 szkoleń e-learningowych dostępnych dla wszystkich pracowników: „Zadbaj o swoje zdrowie, stosując zasady ergonomii” i „ABC pierwszej pomocy”. Zajęcia te uzupełniają wiedzę z bezpieczeństwa i higieny pracy. Do końca 2014 roku kurs pierwszej pomocy ukończyło 2450 zatrudnionych, a szkolenie z ergonomii 1670 pracowników banku. W 2014 roku zamontowano 4 defibrylatory w 4 różnych lokalizacjach centrali banku.