Szkolenia dla podwykonawców – GAZ-SYSTEM

Metryka praktyki

Firma: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2012

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM prowadzi dla podwykonawców cykl szkoleń „Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzanie środowiskowe w zakresie współpracy z podwykonawcami realizującymi prace gazoniebezpieczne”. Seminaria są organizowane w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – w ramach realizacji jednego z celów szczegółowych kampanii „Przeciwdziałanie wypadkom wśród podwykonawców i klientów”. Seminaria mają na celu omówienie rozwiązań organizacyjnych z zakresu BHP oraz zarządzania środowiskowego obowiązujących firmy podwykonawcze realizujące prace na rzecz GAZ-SYSTEM. W 2012 roku zorganizowano dwie edycje szkolenia, w których wzięło udział 56 osób z 20 firm podwykonawczych.