Szkolenia „ABC alkoholu” – Kompania Piwowarska

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Kompania Piwowarska aktywnie włącza się w inicjatywy edukacyjne i programy społeczne propagujące odpowiedzialne spożywanie alkoholu. Dbałość o tę kwestię widoczna jest również w działaniach wewnętrznych firmy, która wprowadza bardziej restrykcyjne niż zapisy ustawowe obostrzenia w zakresie wyboru treści reklam i mediów, promocji sprzedaży czy zapobiegania konsumpcji alkoholu przez nieletnich. Zasady te zostały ujęte w Polityce Komunikacji Marketingowej, która wyznacza spójne standardy działań marketingowych dla wszystkich marek. W specjalnych szkoleniach w tym zakresie wzięło udział ponad 1400. pracowników podczas 46. sesji szkoleniowych, a także pracownicy agencji kreatywnych, pracujących dla różnych marek.W październiku 2009 roku rozpoczął się cykl nowych szkoleń − „ABC alkoholu” − przygotowanych dla pracowników KP, którzy nie mieli dotąd okazji zapoznać się ze stanowiskiem firmy w kwestiach dotyczących promocji i konsumpcji alkoholu.

W czasie szkoleń prezentowane są najważniejsze zasady kodeksów i rodzajów polityki obowiązujących w KP, dotyczących spraw związanych z alkoholem: Polityka Badań Rynkowych, Polityka Komunikacji Marketingowej oraz Pracownicza Polityka i Procedura Odpowiedzialnego Spożywania Alkoholu. Przedstawiane jest też stanowisko firmy w kluczowych sprawach związanych z alkoholem. Szkolenia, prowadzone przez 22. trenerów, objęły ponad 2000 pracowników, z których większość oceniła je w ankietach między wynikiem dobrym a doskonałym.

Szkoleniami „ABC alkoholu”, uzupełnionymi o pogłębione informacje z zakresu Polityki Komunikacji Marketingowej, zostaną objęte również osoby z agencji zewnętrznych, współpracujących z KP.