Szkoła Zero Waste w Kraśniku

Metryka praktyki

Firma: Grupa Veolia,
Branża: Energetyka, Recykling,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

„Szkoła Zero Waste” to 3-miesięczny program ekologiczny przygotowany przez Fundację Veolia Polska we współpracy z UM Kraśnik, oparty na „grywalizacji”, dedykowany uczniom szkół podstawowych. Jego głównym celem była edukacja ekologiczna w aspekcie działań Zero Waste, a także motywacja do postaw proekologicznych i kształtowanie nawyków chroniących środowisko naturalne.

Za pomocą aplikacji młodzi eko-entuzjaści przez trzy miesiące zdobywali punkty za wykonanie szeregu wyzwań zawartych w 4 modułach tematycznych: Chronię Zasoby, Redukuję Odpady, Zdobywam Wiedzę oraz Inspiruję się. Wszystkie wykonane przez uczniów zadania miały na celu wprowadzenie w codzienne życie działań przyjaznych środowisku. Uczestnicy podejmowali eko-postanowienia i eko-działania, którymi dzielili się z pozostałymi uczestnikami konkursu. Najaktywniejsi uczniowie otrzymali nagrody indywidualne, a najaktywniejsza klasa otrzymała w nagrodę wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W projekt włączyły się wszystkie szkoły podstawowe z Kraśnika (6), które podjęły wyzwania ekologiczne. W ramach całego kursu uczniowie rozwiązali 2038 zadań oraz nadesłali 1045 prac konkursowych. Ponadto celem „Szkoły Zero Waste” było motywowanie do postaw w duchu generowania jak najmniejszej ilości odpadów oraz kształtowanie u dzieci nawyków chroniących środowisko naturalne.

Program był oparty o ideę Zero waste polegającą na konsekwentnym stosowaniu prostych zasad 5R: odmawiaj (refuse), ograniczaj (reduce), wykorzystaj ponownie (reuse), recyklinguj (recycle) oraz kompostuj. Dzięki niemu uczniowie nie tylko poznali te podstawowe zasady ale również nauczyli się, jak zredukować ilość dziennej produkcji odpadów w domach, a tym samym jak zmniejszyć wydatki na zbędne produkty. Program służył nie tylko pogłębieniu i zdobywaniu wiedzy, ale również inspirował do podejmowania realnych, ekologicznych działań w swoim najbliższym otoczeniu. Był także platformą do wspólnego szukania nowych.

Veolia jako główny wytwórca i dostawca ciepła systemowego w Kraśniku oraz czynny uczestnik ekologicznej transformacji energetyki miała okazję kolejny raz udowodnić, iż podejmuje realne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo firma mogła podzielić się swoimi działaniami oraz wiedzą w obszarze podejmowanych praktyk i szeroko promować postawy odpowiedzialne względem planety – zarówno wśród klientów firmy jak i wszystkich pozostałych mieszkańców Miasta.

http://zielonemiasto.online/

http://psp5krasnik.szkolnastrona.pl/a,7363,eko-entuzjasci-z-krasnika-czyli-zwyciescy-programu-szkola-zero-waste

https://www.krasnik.eu/aktualnosci/szkola-zero-waste-nowoczesna-edukacja-ekologiczna