Szkoła z Klasą 2.0 – Grupa Agora

Metryka praktyki

Firma: Grupa Agora,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Akcja „Szkoła z klasą” ruszyła w 2002 roku z inicjatywy „Gazety Wyborczej” i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Akcja skierowana była do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Jej celem było wprowadzenie w polskich szkołach nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasad wspierających nowoczesną, efektywną edukację, podnoszenie jej poziomu a także oddziaływanie na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywienie współpracy szkół z ich bliższą i dalszą okolicą oraz środowiskiem lokalnym. Grupa Agora prowadzi akcję nieprzerwanie od 15 edycji, dzięki czemu projekt jest wyjątkowy w skali nie tylko Polski, ale i Europy. Szkoła z Klasą 2.0, rozwinięcie akcji, ma na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. „Szkoła z Klasą 2.0” jest realizowana nieprzerwanie od roku szkolnego 2010/2011. W jubileuszowej 15. edycji organizatorzy skupiają się na szkole jako miejscu, które nie tylko przygotowuje do życia zawodowego, ale tez miejscu, w którym życie toczy się każdego dnia, a wszyscy, którzy tworzą szkolną społeczność, mają wpływ na nauczanie i uczenie się, wzajemną komunikację i relacje.

Program prowadzony jest przez Fundację Szkoła z Klasą, Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory.