Szkoła Liderów Miast

Metryka praktyki

Firma: Veolia Energia Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Powołana przez Veolia Energia Polska, Fundacja Veolia Polska angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast poprzez wsparcie lokalnych liderów społecznych działających na rzecz środowisk lokalnych. We współpracy z Fundacją Szkoła Liderów opracowała program wzmacniania lokalnego przywództwa, który za cel stawia zachęcanie lokalnych liderów do działań na rzecz rozwoju miasta.

Program „Szkoła Liderów Miast” to edukacyjny program wzmacniania kompetencji miejskich liderów z uwzględnieniem lokalnej diagnozy i interesów społeczności.

Za cel stawia sobie umożliwienie współpracy liderów z różnych sektorów i zachęcanie ich do działań na rzecz rozwoju miasta, w którym żyją. Program opiera się na wzmacnianiu współpracy liderów z różnych grup społecznych w zakresie diagnozy i analizy lokalnych potrzeb społecznych, a także zarządzania miastem. Polega także na ułatwianiu wspólnego wypracowywania skutecznych i innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na lokalne wyzwania na rzecz rozwoju miast.

Uczestnicy, wyłonieni przez Radę programową, biorą udział w cyklu szkoleń i warsztatów obejmujących trening liderski, warsztaty z zarządzania zespołem i komunikacji, zarządzania zmianą czy konfliktem czy panele eksperckie. Warsztatom towarzyszą także seminaria miejskie „Zrozumieć miasto” oraz tzw. akcje miejskie czyli działania realizowane przez uczestników na rzecz miasta w różnych obszarach. W realizację programu włączyli włączyli się także pracownicy spółek Grupy Veolia w Polsce w ramach wolontariatu kompetencyjnego.
Planowana jest kontynuacja programu w innych polskich miastach.

Program realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Szkoła Liderów przy ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Ełk i Urzędem Miasta Legionowo.