Szkoła Liderów DB Schenker „Lider przyszłości – współpraca i rozwój” – Schenker

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2011

Lider przyszłości – współpraca i rozwój to program podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiejętności menedżerskich dla młodej stażem kadry kierowniczej oraz osób o wysokim potencjale rozwojowym w firmie DB Schenker. Program realizowany jest od 2002 roku i obecnie w firmie pracuje 110 osób, które ukończyły Szkołę Liderów i otrzymały dyplom. Projekt dedykowany jest kadrze menedżerskiej firmy, pracownikom, którzy niedawno otrzymali awans lub w niedalekiej przyszłości otrzymają oraz kierują zespołami pracowników i rozliczają je. Kandydaci, zgłaszani przez przełożonych, biorą udział w rekrutacji – specjalna komisja wybiera tych, którzy spełnili kryteria kwalifikacyjne. Ukończenie programu szkoleniowego wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. Do najważniejszych z nich należą: pełna obecność na zjazdach szkoleniowych, przygotowanie i przedstawienie pracy dyplomowej zgodnie z przyjętą metodyką oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. W programie znajdują się szkolenia na takie tematy jak: rola lidera w biznesie, efektywność osobista i zarządzanie ludźmi, przygotowanie wystąpień i prezentacji publicznych.