Szczęśliwy Horyzont – Global e-Business Operations

Metryka praktyki

Firma: Global e-Business Operations,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2013

Przyjazne wolontariatowi firmy stwarzają możliwości do działania, ale najczęściej to zatrudnione osoby są ich pomysłodawcami. Pracownicy HP (Global e-Business Operations) oraz ich przyjaciele zainicjowali projekt „Szczęśliwy Horyzont”, który poprzez stałą i długoterminową współpracę z Wrocławskim Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji ma na celu poszerzanie horyzontów dzieci znajdujących się pod opieką tej instytucji i zachęcenie do poszukiwania własnych zainteresowań czy hobby. Co miesiąc dzieci wraz ze swoimi opiekunami mogą uczestniczyć w warsztatach i prezentacjach. Dotychczas odbyły się m.in. warsztaty rysowania komiksów, „Dzień Włoski”, „Dzień Japoński”, „Dzień Francuski”.