Szczęśliwa wątroba, szczęśliwy Ty

Metryka praktyki

Firma: Grupa Sanofi,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W celu zwiększenia świadomości na temat tego kluczowego narządu, firma Sanofi przeprowadziła kampanię edukacyjną „Szczęśliwa wątroba, szczęśliwy Ty”. Osią kampanii była platforma internetowa, wraz z Ogólnopolskim Testem Wątroby, z którego odpowiedzi posłużą do stworzenia podsumowania na temat „wątroby Polaków”. Na platformie akcji, jak i portalu społecznościowym można było zapoznać się z praktycznymi poradami i wskazówkami dotyczącymi wspomagania wątroby na co dzień, przygotowanymi we współpracy ze specjalistami z dziedzin medycyny, dietetyki i sportu.

Planowana jest 2. edycja kampanii (start marzec 2018).

Praktyka realizowana we współpracy z Fundacją Gwiazda Nadziei i Koalicją Hepatologiczną

Więcej informacji: