„Szanujemy, nie marnujemy!”

Metryka praktyki

Firma: Grupa Eurocash,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kampania społeczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 2 - Zero głodu
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Kampania społeczna „Szanujemy, nie marnujemy!” zorganizowana przez Grupę Eurocash miała na celu wyposażenie przedsiębiorców w narzędzia edukacyjne wspierające zarządzanie sklepem tak, żeby jak najbardziej ograniczać marnowanie żywności. Przedsiębiorcy otrzymali specjalnie przygotowany dla nich e-book, dostęp do konferencji, możliwość uczestniczenia w eksperckich webinarach. Dla właścicieli sklepów została również przygotowane gotowe materiały wizualne w różnych formatach. Hasło kampanii odnosiło się do szacunku dla wszystkich osób zaangażowanych w produkcję, dystrybucję, sprzedaż żywności i oznacza również wspólne działania zmierzające do redukcji marnowania żywności. Partnerem społecznym akcji był Caritas Polska, z którym firma współpracuje w zakresie przekazywania żywności.