Systemu identyfikacji bezpiecznych zachowań wśród pracowników podwykonawców – Grupa EDF

Metryka praktyki

Firma: EDF Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Niejednolita świadomość bezpieczeństwa pracy wśród pracowników firm podwykonawczych oraz niewystarczająca świadomość, że każdy pracownik odgrywa istotną rolę w budowaniu kultury bezpieczeństwa w organizacji były przyczyną powstania Systemu identyfikacji bezpiecznych zachowań wśród pracowników podwykonawców.

Grupa EDF zidentyfikowała pracowników, których wyróżniają bezpieczne zachowania, tj. : wstrzymywanie prac niebezpiecznych, zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Osoby te otrzymały wyróżnienie: dyplom prezesa, drobne upominki i pochwałę na forum pracowniczym.

Skatalogowano pozytywne praktyk i zachowania. Odnotowano trzykrotny spadek ilości wypadków w Grupie EDF w Polsce porównaniu z rokiem 2015. Firma otrzymała ocenę 4 w audycie kultury bezpieczeństwa wg DuPont.