System zgłaszania nieprawidłowości i ochrona sygnalisty

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

PGE Polska Grupa Energetyczna chce wyeliminować ewentualne nadużycia oraz inne nieprawidłowości w PGE, dlatego skupia się na ich wczesnym wykrywaniu. Zbudowany został system zgłaszania nieprawidłowości i ochrona sygnalisty. Procedura obejmuje swoim zakresem:

 1. zasady zgłaszania incydentów niezgodności w GK PGE, w tym podejrzeń lub wystąpienia incydentów niezgodności,
 2. zasady ochrony sygnalistów,
 3. tryb niezwłocznego zaangażowania zarządów i kadry zarządzającej w działania związane z otrzymaniem informacji o incydencie niezgodności,
 4. sposób postępowania ze zgłoszeniami incydentów niezgodności,
 5. sposób inicjowania i wdrażania działań naprawczych oraz monitorowania ich realizacji,
 6. sposób dokumentowania i raportowania incydentów niezgodności oraz realizowanych działań w zakresie ich wyjaśniania i usuwania, a także działań mitygujących,
 7. wsparcie w zakresie:
  • spójności i przejrzystości działania poszczególnych spółek i całej GK PGE,
  • zwiększenia efektywności i skuteczności kontroli procesów biznesowych, organizacyjnych i prawnych,
  • ograniczenie ryzyk biznesowych i prawnych, błędnych decyzji oraz identyfikacja nieprawidłowości.