System Zarządzania Zgodnością w PTC – Polska Telefonia Cyfrowa

Metryka praktyki

Firma: Polska Telefonia Cyfrowa,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2012

System Zarządzania Zgodnością w PTC został stworzony w celu zminimalizowania ryzyka związanego z potencjalnymi naruszeniami zasad etycznych, które mogą doprowadzić m.in. do utraty dobrego imienia Polskiej Telefonii Cyfrowej, ale również mogą być bezpośrednią przyczyną strat finansowych. System ten składa się z polityk i procedur, które regulują obszary wysokiego ryzyka. Dział Zarządzania Zgodnością stale dąży do zwiększania wśród wszystkich pracowników świadomości w zakresie postępowania uczciwego i zgodnego z obowiązującymi zasadami. Działania te są skierowane do wszystkich pracowników, a realizowane poprzez szkolenia, liczne kampanie informacyjne, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji: magazyn pracowniczy, portal korporacyjny, plakaty, ulotki etc. Ostatnia kampania, w grudniu 2012 roku, była na temat korupcji. W związku z okresem świątecznym jednym z poruszanych tematów były zasady przyjmowania i przekazywania prezentów. W sytuacjach wątpliwych każdy pracownik może uzyskać poradę bądź opinię, a także zgłosić zachowania nieetyczne lub łamiące obowiązujące zasady, kontaktując się z Działem Zarządzania Zgodnością bezpośrednio (wysyłając mail na specjalny adres lub dzwoniąc na specjalną linię telefoniczną). Wszyscy pracownicy, a także partnerzy biznesowi, klienci, udziałowcy i inne osoby chcące zgłosić potencjalne naruszenia wewnętrznych polityk PTC lub przepisów prawa – mogą zrobić to poprzez stronę www.t-mobile.pl. W każdym przypadku system gwarantuje pełną anonimowość i poufność.

Wiecej informacji