System zarządzania i nadzoru w kilkudziesięcioosobowej organizacji – Elektrociepłownia Nowa Sarzyna

Metryka praktyki

Firma: Elektrociepłownia Nowa Sarzyna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2011

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) jest nowoczesną i przyjazną środowisku elektrociepłownią gazową produkującą w układzie skojarzonym energię elektryczną i cieplną. W zakładzie zastosowano najnowsze urządzenia oraz rozwiązania technologiczne, a proces produkcyjny jest w znacznym stopniu zautomatyzowany. Konsekwencją automatyzacji produkcji jest stosunkowo nieliczny zespół pracowników. Wprowadzony przez elektrociepłownię system zarządzania i nadzoru oparty jest o prosty schemat organizacyjny.

Kilkuosobowe zespoły zapewniają szybki przepływ informacji. Codziennie odbywają się techniczne narady z udziałem dyrektora generalnego i dyrektora technicznego oraz inżynierów zarządzających poszczególnymi działami, podczas których omawiane są bieżące sprawy techniczne i organizacyjne Spółki. Procedury są poddawane aktualizacji rocznej, natomiast w przypadku zmiany prawa lub w innych uzasadnionych przypadkach, są one aktualizowane na bieżąco. Co miesiąc odbywa się specjalna narada dotycząca BHP. System taki pozwala na doprecyzowanie zadań poszczególnych pracowników, działów czy powołanych zespołów oraz zapewnia jasne reguły organizacyjne. W Spółce wdrożono system wewnętrznej kontroli oparty na zasadach amerykańskiej ustawy Sarbanes – Oxley.

W 2005 roku wprowadzono w Spółce kodeks etyki biznesu pod nazwą Zasady postępowania w przedsiębiorstwie (Code of Business Conduct), z którego znajomości pracownicy byli szkoleni i egzaminowani. W 2009 roku firma otrzymała Nagrodę Specjalną za szczególną dbałość o pracowników i ich rozwój zawodowy w ramach konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2009” oraz tytuł Najlepszej Firmy w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2009, w kategorii przedsiębiorstwa produkcyjne i gazowe w korporacji AEI.