System zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001 – Henkel Polska

Metryka praktyki

Firma: Henkel Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2011

W strategii zrównoważonego rozwoju firmy Henkel problematyka wyczerpywania się nieodnawialnych źródeł energii i związane z tym zmiany klimatyczne, są jednymi z najważniejszych wyzwań przyszłości.

Zakład produkcji Henkel Polska w Raciborzu jesienią 2011 roku wdrożył system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001. To jedna z najnowszych i najlepszych światowych praktyk, która pozwala przedsiębiorstwom identyfikować obszary wysokiego zużycia energii oraz stworzyć procedury zarządzania i metody operacyjne służące stałej poprawie efektywności energetycznej. Korzyści związane z wdrożeniem systemu zarządzania energią to m.in. zmniejszenie kosztów zużycia energii, redukcja emisji gazów i pyłów do atmosfery, zwiększenie wydajności produkcji, integracja systemów zarządzania energią i ochroną środowiska oraz zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem energetycznym. W związku z uzyskaniem certyfikatu w zakładzie w Raciborzu został powołany stały Zespół Energetyczny pod kierownictwem dyrektora zakładu, którego zadaniem jest dokonywanie systematycznych przeglądów energetycznych oraz wyznaczanie celów i nadzorowanie ich realizacji. Nowy system zarządzania energią stanowi kontynuację wieloletnich starań, np. między 2005 a 2010 rokiem zużycie wody na tonę produkcji spadło w zakładzie o 75 procent, gazu o 33 procent, energii o 25 procent, a o 57 procent ograniczone zostało wytwarzanie stałych odpadów przemysłowych.

Certyfikat ISO 50001 umożliwi dalszą poprawę wskaźników środowiskowych oraz związanych z tym parametrów efektywności wytwarzania i konkurencyjności.