System Wsparcia Pracowników (SWP)

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

System Wsparcia Pracowników (SWP) to program behawioralny, którego celem jest ograniczenie ryzyka oraz wzmocnienie bezpieczeństwa pracowników Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN i firm zewnętrznych. Polega na działaniach poprawiających ich świadomość i kształtujących bezpieczne nawyki. W 2021 r. PKN ORLEN wdrożył SWP w zakładzie CCGT w Płocku – przeprowadzono cykl spotkań i szkoleń związanych z wprowadzeniem SWP, a także badanie zatytułowane „Postrzeganie poczucia bezpieczeństwa osobistego”. W listopadzie 2021 r. zorganizowano warsztaty rozwojowe dla doradców SWP. Dzięki wprowadzeniu Systemu Wsparcia Pracowników dokonano: – korekty niebezpiecznych zachowań, – zapobiegania niebezpiecznym działaniom, – wykształcono bezpieczne nawyków i wzmocniono „dobre” zachowania”, – poprawiono świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy, Oczekiwane efekty to dalszy rozwój bezwypadkowej kultury bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa osobistego w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku poprzez: – ograniczenie lub wyeliminowanie ryzykownych, niebezpiecznych zachowań Pracowników PKN ORLEN oraz Kontraktorów, – obniżenie kosztów powodowanych zdarzeniami niebezpiecznymi z powodu niebezpiecznych zachowań, – redukcję liczby urazów oraz wypadków (”Zero wypadków przy pracy, 100 % bezpieczeństwa”).