System Wsparcia Pracowników – PKN ORLEN

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W PKN ORLEN realizowana jest idea „Zero wypadków. Zero Pożarów. Zero tolerancji dla nieakceptowalnego ryzyka” oraz promowane zachowania w myśl hasła „Budujemy bezpieczną przyszłość” w ramach przyjętej Strategii Bezpieczeństwa. Założono, że bezpieczeństwo behawioralne jest tak samo ważne, jak bezpieczeństwo techniczne oraz bezpieczeństwo systemowe w dążeniu do dalszego rozwoju bezwypadkowej kultury bezpieczeństwa pracy w Spółce.

System Wsparcia Pracowników (SWP) to okresowa wizyta Doradcy na stanowisku pracy w celu oceny zachowań oraz konstruktywny dialog z pracownikiem lub kontraktorem dla zapobiegania oraz korekty niebezpiecznych zachowań, poprawy świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy, kształtowania bezpiecznych nawyków, eliminowania ryzykownych zachowań i mająca służyć dalszemu rozwijaniu kultury bezpieczeństwa pracy w Spółce.

Najważniejsze zasady funkcjonowania SWP

  1. System służy do rozmów z pracownikami aby omówić w partnerski sposób nieprawidłowe zachowanie i znaleźć bezpieczne metody wykonania danej pracy, wzmocnić prawidłowe wykonanie pracy, pochwalić pracownika i zrozumieć, czym kierują się pracownicy wykonujący pracę w sposób bezpieczny.
  2. System nie służy do karania pracowników i jest odizolowany od systemu dyscyplinarnego.
  3. Wizyty i związane z nimi obserwacje w ramach systemu są anonimowe i dokumentowane–dla monitorowania zmian w zachowaniach pracowników, identyfikowania najważniejszych problemów oraz aby na podstawie trendów sprawdzać skuteczność systemu.
  4. W ramach systemu prowadzone są indywidualne rozmowy z pracownikami oraz kontraktorami na temat bezpieczeństwa (można tym samym pokazać zaangażowanie obserwatorów, kadry kierowniczej w bezpieczeństwo i motywowanie pracowników do bezpiecznych zachowań).

Korzyści dla Spółki:

  • Usprawnienie komunikacji w zakresie bezpieczeństwa.
  • Zwiększenie liczby Pracowników PKN ORLEN / Kontraktorów bezpośrednio zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa.
  • Wymiana doświadczeń Pracowników.
  • Propagowanie „dobrych” zachowań.
  • Pozytywny wpływ na zmianę postaw Pracowniczych.
  • Zwiększenie świadomości Pracowników PKN ORLEN / Kontraktorów i Doradców (Pracownicy mają zwracać uwagę na zachowania niebezpieczne swoje i swoich Kolegów oraz reagować na nie).