System rozwoju bezpieczeństwa przez innowacje

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2015

System rozwoju bezpieczeństwa przez innowacje pozwolił na usystematyzowanie działań promujących twórczość oraz wdrażanie pomysłów dotyczących bezpieczeństwa do działalności praktycznej. Co tydzień w działach BHP i BP w PKN ORLEN określony czas przeznaczony jest na rozwój wiedzy i innowacje. Co 2–3 tygodnie podczas spotkań prowadzonych przez moderatora następuje generowanie pomysłów na rozwój bezpieczeństwa, przewidywanie nowych potrzeb i opracowywanie sposobów ich zaspokajania. Sugestie trafiają do Banku Pomysłów, a następnie są przekazywane do Banku Wiedzy ORLEN 3.0. Raz na kwartał są oceniane i selekcjonowane.  System wspomaga rozwój bezpieczeństwa pracy oraz zarządzanie zagrożeniami jeszcze niezidentyfikowanymi. Od listopada 2015 r. zgłoszono około 100 pomysłów cząstkowych, 15 z nich wybrano do realizacji.