System rekrutacyjny Taleo – Alcatel-Lucent

Metryka praktyki

Firma: Alcatel-Lucent,
Branża: IT, Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

Podstawą systemu Taleo jest kompleksowe zarządzanie rekrutacją w firmie. System powstał w celu usprawnienia metod pomagających w efektywnej rekrutacji i uła­twiających wdrożenie się do pracy nowo zatrudnionym, wykorzystując narzędzia informatyczne. Rozwój firmy związany jest z rekrutacją i zatrudnianiem nowych pracowników, dlatego aby przyspieszyć i zwiększyć efektywność tych procesów, wprowadzono rozwiązania ograniczające biurokrację i pozwalające na większą decyzyjność lokalnego kierownictwa w sprawach związanych z rekrutacją.

System rekrutacyjny Taleo jest wspólną platformą dla kandydatów, działu HR, kie­rowników zatrudniających i menedżerów akceptujących zatrudnienie. Menedżerowie poszukujący osób do pracy zgłaszają zapotrzebowanie w systemie, które po akceptacji jest wysyłane do działu HR i inicjuje proces naboru kandydatów na nowe stanowisko. Z kolei potencjalni kandydaci wprowadzają swoje aplikacje do systemu, które mene­dżerowie działu HR i przyszli bezpośredni przełożeni mogą na bieżąco przeglądać i podejmować decyzje o kolejnych działaniach. Narzędziem wspierającym działania jest uruchomiony w 2008 r portal dla pracowników, który pozwala na szybkie dotarcie do informacji, lepsze orientowanie się w tematyce kadrowej, procesach i procedurach oraz łatwiejszy dostęp do aplikacji intranetowych (np  urlopowych, szkoleniowych).

Skuteczność wprowadzonych rozwiązań mierzona jest za pomocą elektronicznych ankiet. Wspólna platforma, umożliwiająca informację online o statusie rekrutacji, ogranicza biurokrację, oszczędza czas do minimum, a także ogranicza obieg papie­rowych dokumentów. Planowane jest wykorzystanie dodatkowych funkcjonalności systemu rekrutacyjnego, takich jak automatyczne ogłaszanie w portalach rekruta­cyjnych oraz zlecanie działań agencji rekrutującej.