System Quota Count – Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Metryka praktyki

Firma: Przedsiębiorstwo Państwowe - Porty Lotnicze,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2013

Porty Lotnicze wprowadziły System Quota Count. Wszystkim statkom powietrznym operującym na Lotnisku Chopina przydzielona została określona liczba punktów w przedziale od 0,25 do 16 w zależności od poziomu hałasu, jaki powodują przy starcie lub lądowaniu. Im samolot mniej hałasuje, tym otrzymuje niższą wartość. Wszystkie operacje startu lub lądowania zaplanowane na jedną noc są sumowane według wartości punktowej przyznanej samolotom, które je wykonują. Suma nie może przekroczyć limitu 32 punktów. Liczba operacji lotniczych może się różnić każdej nocy, ale zasięg hałasu powodowany przez statki powietrzne nie przekroczy powyższej wartości. Limit punktów w systemie Quota Count wyznaczany jest dla jednej nocy w oparciu o założenia przyjęte do określenia granicy obszaru ograniczonego użytkowania dla Lotniska Chopina przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Procedura umożliwia osiągnięcie kompromisu pomiędzy potrzebami przewoźników lotniczych i pasażerów korzystających z lotniska a osób mieszkających w pobliżu portu.