System Kart Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych – CEMEX

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2014

W firmie CEMEX w ramach doskonalenia kultury bezpieczeństwa funkcjonuje System Kart Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych, na których pracownicy mogą zgłaszać zauważone zagrożenia. Karty kierowane są nie tylko do pracowników, ale także do podwykonawców i dostawców CEMEX. Na podstawie przekazywanych kart podejmowane są działania mające zlikwidować potencjalne niebezpieczeństwa. Dzięki temu systemowi firmie udało się znacznie poprawić standardy porządku na stanowiskach pracy oraz ograniczyć liczbę incydentów związanych z poślizgnięciami, potknięciami i upadkami, które stanowiły najczęstszą przyczynę wypadków.