System Jakości Tebodin TQS – Tebodin Poland

Metryka praktyki

Firma: Tebodin Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości, Konsulting,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2012

Tebodin Poland zajmuje się multidyscyplinarnym doradztwem projektowym, projektowaniem wielobranżowym oraz obsługą realizacji inwestycji komercyjnych, przemysłowych i infrastrukturalnych. Firma nieustannie wprowadza w życie procedury związane z zapewnieniem odpowiedniej jakości usług, działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pracy oraz wspierania ochrony środowiska. Postępowanie to jest koordynowane przez program System Jakości Tebodin – TQS (Tebodin Quality System). Dzięki systemowi firma jest w stanie wyeliminować pojawiające się problemy oraz poprawić efektywność. System pozwala na doprecyzowanie zadań oraz zapewnienie ujednoliconych, jasnych i przejrzystych reguł organizacyjnych. Zwiększa zorientowanie na klienta, a tym samym wzmacnia zaufanie klientów do firmy. Miernikiem systemu zarządzania jakością są informacje zwrotne od klientów. Badanie satysfakcji klienta w praktyce oznacza przyjmowanie uwag i spostrzeżeń, które służą jako materiał do analizy systemu zarządzania. TQS nie służy jedynie podniesieniu prestiżu organizacji, ale przede wszystkim uruchamia proces ciągłego doskonalenia, przywództwa, zaangażowania pracowników oraz zapewnia sprawny przepływ informacji o zadaniach i ich realizacji.