System badania realizacji Celu Klimatycznego – dojścia do neutralności klimatycznej

Metryka praktyki

Firma: Skanska Residential Development Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Od kilku lat Skanska konsekwentnie dąży do realizacji Celu Klimatycznego, wspólnego dla wszystkich spółek Grupy Skanska – mowa o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, za którą firma jest odpowiedzialna o 50% do roku 2030 (względem 2020) oraz o osiągnięciu w tym zakresie neutralności netto w roku 2045.

Aby na bieżąco śledzić postępy w realizacji Celu Klimatycznego i systematycznie raportować ślad węglowy organizacji Skanska stworzyła platformę analityczną online, która pozwala zbierać w jednym miejscu informacje dotyczące wskaźników takich jak: zużycie energii w biurach, ogrzewanie budynków biurowych, emisję CO2 spowodowaną delegacjami i podróżami służbowymi, zużycie energii na placach budów oraz – przede wszystkim – wskaźników efektywności energetycznej projektów. To pozwala obserwować całościowy obraz sytuacji, w której w danym momencie znajduje się firma, analizować poszczególne okresy i łatwiej wyznaczać precyzyjne cele redukcji śladu węglowego w kolejnych latach.

Nadrzędnym priorytetem jest maksymalizacja efektywności energetycznej każdego budynku, który firma projektuje i dostarcza klientom – im mniej energii z sieci budynek pobierze, w lokalnych realiach energii „brudnej”, tym mniejszy będzie jego ślad węglowy w fazie jego użytkowania. Między innymi dlatego każda inwestycja jest certyfikowana w systemie BREEAM i Skanska konsekwentnie podnosi poziomy certyfikacji nowych projektów.

Za każdym razem szczególną uwagę przykłada do rozwiązań podnoszących właśnie efektywność energetyczną budynku – „Energia”, to jedna z najwyżej punktowanych kategorii w certyfikacji BREEAM. Ponadto, chcąc minimalizować negatywny wpływ na środowisko na każdym etapie realizacji projektu, dba również o to, aby budowy osiedli były zasilane energią ze źródeł odnawialnych.

Dane są zbierane i dzielone na trzy główne kategorie, w oparciu o międzynarodową metodologię Greenhouse Gas Protocol (GGP) – dzięki temu, podczas analizowania konkretnych wskaźników, Skanska patrzy na stan rzeczy, którego fundamentem są precyzyjne liczby. Cel Klimatyczny Grupy Skanska, jako pierwszej na świecie firmy budowlanej, został uznany i potwierdzony przez Science-Based Target Initiative, jako zgodny z założeniami Porozumienia Paryskiego.