Świetlice środowiskowe „Promyk dnia” – GlaxoSmithKline

Metryka praktyki

Firma: GlaxoSmithKline,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
GSK wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich uruchomiło w 2007 roku wieloletni program ograniczania wykluczenia społecznego oraz wyrównania szans dzieci z terenów wiejskich i małych miast. W ramach programu stworzona została sieć świetlic środowiskowych „Promyk Dnia” w wybranych gminach. Placówki prowadzą specjalny program kształcenia m. in. z zakresu wiedzy o świecie, świadomości zdrowotnej czy bezpieczeństwa dzieci. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych dydaktyków, a ich program został opracowany we współpracy ze specjalistami z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz Instytutu Medycyny Wsi z Lublina.W realizację przedsięwzięcia włączyły się organizacje pozarządowe, przedstawiciele samorządu terytorialnego, sektor biznesu. Zaangażowani są także pracownicy firmy, wśród których w okresie przedświątecznym zorganizowana została zbiórka prezentów świątecznych dla podopiecznych świetlic.

Program przewiduje utworzenie sieci około 50 świetlic w ciągu trzech lat. W ciągu półtora roku trwania programu uruchomionych zostało 20 świetlic. Świetlice działać mają minimum 5 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku, minimum 4 godziny dziennie. W ciągu każdego tygodnia w placówkach „Promyk Dnia” przebywa prawie 2,5 tys. dzieci Kolejne placówki powstaną w latach 2009-2010.